ENERGOINVEST NOVI TNNO AD DOBOJ 

  • Proizvodnja niskonaponske opreme, grebenaste sklopke NV, kompaktne sklopke KV, kontakteri jačine od 8 do 25 A, otvoreni prekidači, prolazne stezaljke, signalne sijalice, komadno potvrdni tasteri

  • Grad/Mjesto: Doboj
  • Ulica: Nikole Tesle 23
  •  http://www.energoinvest-novi.com
  • Telefon: 053/241-509 centrala; 242-180 direktor; 241-194 prodaja;
  • en_tnno_do@yahoo.com

Istaknute firme