FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA 
  • rehabilitacija i zaposljavanje invalida
  • Grad: Prijedor
  • Ulica: Kralja Aleksandra bb
  • Web:
  • Telefon: 052/242-740, 242-742, 242-743
  • E-mail: fond-inv@poen.net